2 2
پخش کتاب شهریار
میپرسی چرا فیل؟ داستانی هست که میگه میدونی چرا هیچوقت یه تکون به پاش نمیده تا طنابو پاره کنه و آدما میتونن با یه طناب کوچیک اینطوری نگهش دارن؟ جوابش اینه که چون توی بچگی با زنجیر هایی میبستنش که نمیتونسته پاره کنه و همیشه این ضعف رو به خاطر میاره. فیل به همین خاطر توی بعضی از لوگو هایی که استفاده شده بعنوان نماد حافظه به کار رفته.
Saeed Molaei
smartwork
Board: My Design
messages